2018warsztat

Agnieszka Kłopotowska

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

Absolwentka WA PB, praca dyplomowa magisterska pt.: Młodzieżowe Centrum Kultury „Pod Amfiteatrem”, pod kier. dr inż. arch. G. Dąbrowskiej – Milewskiej (Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku za Najlepszy Dyplom Roku, 1996). W 2006 r. na Politechnice Krakowskiej obroniła pracę doktorską pt.: Osiedle Strzeżone – nowy model zamieszkiwania, przygotowaną pod kier. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz (główna Nagroda Ministra Budownictwa i Transportu za Najlepsze Prace Doktorskie).

Autorka obiektów użyteczności publicznej, domów mieszkalnych oraz projektów wnętrz (współwłaścicielka pracowni MK-Projekt). Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Politechnice Białostockiej oraz Politechnice Lubelskiej. Promotorka prac inżynierskich oraz magisterskich nagradzanych w kraju oraz zagranicą (min. konkursy: SARP Dyplom Roku, Architektura Betonowa, BDA – SARP, Frate Sole, Światło i Wnętrze, International Students Competition Design Turintogreen).

Od 2005 r. prowadzi badania naukowe związane z problematyką multisensorycznego odbioru oraz komponowania przestrzeni architektonicznej (redakcja naukowa monografii pt.: „Dźwięki architektury”) a w szczególności potencjałem wykorzystania relacji z przestrzenią jako aktywnego składnika rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących (wyjazdy badawcze do Ankony, Madrytu, Rzymu, Mediolanu; liczne artykuły naukowe; promotorstwo prac dyplomowych poświęconych tej tematyce; w przygotowaniu monografia pt.: „Doświadczanie przestrzeni w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku”).