Bogusław Marek

dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL Kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL Pełnomocnik Rektora KUL ds. Studentów Niepełnosprawnych Kierownik Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Dla Niewidomych W Wielkiej Brytanii prof. Bogusław Marek otrzymał od królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauczania języka angielskiego wśród niewidomych dzieci.   Bogusław Marek – Czy kamień wygląda tak samo jaki jest w dotyku?