Damian Adamowicz

Założyciel i Prezes Koła Naukowego Kognitywistów Uniwersytetu w Białymstoku od 2015 roku. Główny autor strony internetowej Koła Naukowego Kognitywistów UwB, na której publikowane są tłumaczenia najnowszych artykułów naukowych oraz eseje własne (http://knk.uwb.edu.pl). Aktywnie uczestniczy w promocji kierunku “kognitywistyka i komunikacja” w Białymstoku. Jest współorganizatorem “Spotkań z Kognitywistyką” – ogólnouczelnianego, cyklicznego wydarzenia naukowego organizowanego w Białymstoku oraz organizatorem spotkań kognitywistycznych pt. “Dyskusje Otwarte Koła Naukowego Kognitywistów”. Aktywnie uczestniczy w konferencjach: Kognikacja … Czytaj dalej Damian Adamowicz