Grzegorz Polak

Pracownik zakładu Religioznawstwa i Filozofii Dawnej Zainteresowania: idee filozoficzne wczesnego buddyzmu, Pāli buddyzm i medytacja jhāna. Porównanie wczesnego buddyzmu i zachodniej filozofii, relacje chińskiej nauki chan do wczesnego buddyzmu.  Wybrane publikacje: Polak. G. Language, Conscious Experience and the Self in Early Buddhism: A Cross-cultural Interdisciplinary Study. Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies vol 14. 2018 (5). s. 37-76. 2018. Polak. … Czytaj dalej Grzegorz Polak