Liliana Kozak

mgr Liliana Kozak Absolwentka malarstwa II st. WA UMCS, doktorantka w Zakładzie Estetyki WFiS UMCS w Lublinie, zainteresowania naukowe: teoria sztuki współczesnej, estetyka pragmatyczna, neuroestetyka, enaktywizm, transhumanizm, fizyka kwantowa. Publikacje: Performance i odbiorca, [w:] „Kra”, red. M. Ryczkowska, Lublin 2012, Wirtualna semantyka miasta, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Poetica” vol. 2, „Dawne i nowe poetyki miejskie”, red. M. Roszczynialska, … Czytaj dalej Liliana Kozak