Maciej Witek

Od 2009 roku pracuję w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 1997 ukończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2001 na Uniwersytecie Zielonogórskim obroniłem rozprawę doktorską z filozofii, a w roku 2012 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymałem stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (zwanej również kognitywistyką). Głównym obszarem moich badań jest teoria komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktów mowy oraz pragmatyki postgrice’owskiej. Innym słowy, zajmują mnie dwa pytania: „Jak tworzymy … Czytaj dalej Maciej Witek