Małgorzata Kuśpit

dr Małgorzata Kuśpit Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS Zastępca Redaktora Naczelnego Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J-Paedagogia-Psychologia Zainteresowania naukowe: psychologia osobowości i twórczości zdolności i uzdolnienia psychologia różnic indywidualnych psychologia reklamy psychologia sądowa DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Monografie: Kuśpit, M. (2010). Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Mróz B., Chudzicka-Czupała A., KuśpitM. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. … Czytaj dalej Małgorzata Kuśpit