Piotr Przybysz

Piotr Przybysz – filozof i kognitywista;  dr hab., prof. UAM w Poznaniu; pracuje w Instytucie Filozofii UAM. Obecnie zajmuje się  kognitywistyką społeczną i neuroestetyką. W obszarze kognitywistyki społecznej prowadzi badania nad aspektami ewolucyjnymi poznania społecznego, w tym – rozwija koncepcję poznania innych umysłów. W obszarze neuroestetyki m.in. opracowuje koncepcję emocji estetycznych.     Rola emocji w twórczym odbiorze sztuki – Piotr Przybysz