2018warsztat

Awizualność twórcza jako metoda wzbogacania relacji człowiek – przestrzeń architektoniczna – Agnieszka Kłopotowska

dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

Wydział Architektury, Politechnika Białostocka

Awizualność twórcza jako metoda wzbogacania relacji człowiek – przestrzeń architektoniczna

Badania architektoniczne, coraz częściej powiązane z rzeczywistością wirtualną, prowadzą nas w stronę futurystycznej idylli, w której obraz widziany przestrzeni jest podstawowym świadectwem świata rzeczy zbudowanych. Emocje związane z odbiorem architektury zostają tym samym spłaszczone i znacząco ograniczone do ścieżki obrazu, tworzącej zaledwie iluzję i wizualną makietę architektury.

Wzrok jest narządem, który w kontaktach ze światem zewnętrznym, w tym przestrzenią architektoniczną pełni ogromną rolę. Pomimo dominacji tego kanału sensorycznego w ludzkich procesach poznawczych, nie wolno pominąć roli innych zmysłów, kształtujących multisensoryczne, bogate obrazy rzeczywistości. Współczesny człowiek, żyjący w nieustannym pędzie, potrzebuje chwili wytchnienia i powrotu do własnej cielesności aby dokonać identyfikacji własnego Ja. W doświadczeniach tych, opartych na potencjale całego aparatu zmysłowego człowieka, możliwe jest zacieśnienie więzów emocjonalnych z architekturą.

Warsztat ma na celu prezentację autorskiej koncepcji kreacji przestrzeni architektonicznej zgodnie z postawą „awizualności twórczej”, rozumianej przeze mnie między innymi jako świadome komponowanie scen architektonicznych do odbioru multisensorycznego. Koncepcję tę zilustruję przykładami prac studenckich wykonanych pod moim promotorstwem. Zaprezentuję również moją drogę dojścia do tego rodzaju postawy projektowej, prowadzącą poprzez poznanie sposobów doświadczania przestrzeni architektonicznej przez osoby z dysfunkcjami wzroku.

 

Agnieszka Kłopotowska