Piotr Francuz – Biologiczne i kulturowe uwarunkowania komunikacji wizualnej

Wykład profesora Piotra Francuza z Instytutu Psychologii KUL zatytułowany Biologiczne i kulturowe uwarunkowania komunikacji wizualnej omawia dwa fundamentalne konteksty komunikacji. Pierwszym jest kontekst biologiczny, w którym ludzie są wyspecjalizowanymi biologicznymi urządzeniami, zdolnymi do odbierania, przetwarzania i wysyłania danych. Szczególną rolę w realizacji tych zadań pełni mózg i współpracujące z nim systemy recepcyjne i wykonawcze.

Drugim kontekstem jest kultura, ze wszystkimi jej przejawami, funkcjonującymi w danej epoce. Obydwa konteksty są zawsze obecne w aktach percepcji, formowanych za pomocą dwóch procesów: oddolnego i odgórnego. Procesy oddolne są szczególnie silnie związane z kontekstem biologicznym, podczas gdy procesy odgórne czerpią dane zwłaszcza z kontekstu kulturowego. Komunikacja zapośredniczona obiektami wizualnymi sprowadza się do kodowania i dekodowania ich cech fizycznych za pomocą dedykowanych do tych zadań narzędzi biologicznych (procesy oddolne) w świetle wiedzy, intencji, przekonań etc., posiadanych przez nadawcę i odbiorcę komunikatu (procesy odgórne). Klamrą spinającą każdy akt komunikacji między ludźmi jest rozumienie, którego zakres i głębokość są wyznaczone przez podobieństwo funkcjonowania mechanizmów biologicznych oraz charakteru doświadczeń kulturowych.

 

Piotr Francuz