Paweł Frelik i Radosław Bomba – Gry wideo

Kiedy:
21 Wrzesień 2017@15:00 – 16:30
Gdzie:
Puławska 94, 24-120 Kazimierz Dolny, Polska

Gry wideo Grom wideo będzie poświęcony warsztat poprowadzony przez dra hab. Pawła Frelika, (prof. UMCS, Instytut Anglistyki) i dra Radosława Bombę (Instytut Kulturoznawstwa UMCS) reprezentujących Centrum badań Gier Wideo UMCS. W ramach kulturoznawczej dyscypliny, jaką jest ludologia, ukazane zostanie na tle warstwy narracyjnej  zjawisko wizualności w grach komputerowych, w tym powiązane z nią kategorie immersji, ergodyczności, interaktywności i interpasywności. Analizowane będą przykłady wizualności paratekstów … Czytaj dalej Paweł Frelik i Radosław Bomba – Gry wideo