Michał Bachanek

– Studiuję kognitywistykę w ramach studiów I stopnia MISHuS – Napisałem jeden artykuł naukowy o tematyce kognitywistyczno-filozoficznej dla czasopisma recenzowanego Amor Fati, który obecnie przechodzi przez proces recenzji – W ramach Koła Filozoficznego Studentów KUL prowadziłem panel dyskusyjny na temat wolnej woli z perspektywy filozoficzno-kognitywistycznej – Często uczestniczę biernie w różnych konferencjach kognitywistycznych – Prywatnie interesuję się tematyką kognitywistyczną i zgłębiam literaturę jej poświęconą