Zbigniew Wróblewski

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Kierownik Katedry Filozofii Przyrody KUL Absolwent Wydziału Filozofii KUL (1991) na kierunku filozofia w zakresie filozofii przyrody. Doktorat obronił w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Koncepcja kosmologii w filozofii ekologicznej. Analiza metafilozoficzna poglądów Henryka Skolimowskiego. Habilitację uzyskał w 2010 r. na podstawie rozprawy Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody. Członek komitetu redakcyjnego półrocznika Człowiek i przyroda (1994–2003): obecnie członek … Czytaj dalej Zbigniew Wróblewski