Zbigniew Wróblewski

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Kierownik Katedry Filozofii Przyrody KUL Absolwent Wydziału Filozofii KUL (1991) na kierunku filozofia w zakresie filozofii przyrody. Doktorat obronił w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Koncepcja kosmologii w filozofii ekologicznej. Analiza metafilozoficzna poglądów Henryka Skolimowskiego. Habilitację uzyskał w 2010 r. na podstawie rozprawy Natura i cele. Dyskusja argumentu … Czytaj dalej Zbigniew Wróblewski