Marta Kubiszyn – Fotograficzne reprezentacje Zagłady: historyczny kontekst powstania i współczesna recepcja zdjęć Holokaustu

Kiedy:
22 Wrzesień 2017@11:45 – 13:00
Gdzie:
Puławska 94, 24-120 Kazimierz Dolny, Polska

Fotograficzne reprezentacje Zagłady: historyczny kontekst powstania i współczesna recepcja zdjęć Holokaustu Warsztat o kulturoznawczej i poznawczej wartości fotografii poprowadzi dr Marta Kubiszyn (Instytut Kulturoznawstwa UMCS). Zaprezentowana zostanie dokumentacja fotograficzna Holokaustu sporządzona w większości przez oprawców. Zostaną omówione wizualne symbole Zagłady ukształtowane przez propagandę faszystowską, a także stereotypy i sposoby postrzegania świata uczestniczące zarówno w tworzeniu tych dokumentów, jak również w ich współczesnym odbiorze.   http://lsk.kul.pl/employees/marta-kubiszyn/