Maria Kierepka

Studentka I stopnia kognitywistyki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno Społecznych II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Łączy studia Kognitywistyki i Pracy Socjalnej z działalnością w Kole Naukowym MISH i różnym wolontariatem. Czynnie uczestniczy w organizacji konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych nie tylko na Uczelni. Pracę społeczną i naukową skupia wokół problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnością. Obroniła pracę licencjacką pt. Kreatywność … Czytaj dalej Maria Kierepka