Dominika Kopańska

W 2019 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku kognitywistyka, broniąc pracy pt.: ,,Językowe i rysunkowe sposoby rozumienia metafor przez dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”, której promotorem był dr hab. prof. nadzw. Zbysław Muszyński. Efekty pracy zostały m.in. przedstawione w formie referatu na następujących konferencjach: Dzień Neuroróżnorodności na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, gdzie byłam jednym z organizatorów, KogniSession, organizowanym przez Koło Studentów Kognitywistyki (którego byłam częścią) na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS … Czytaj dalej Dominika Kopańska