Dominika Kopańska

W 2019 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku kognitywistyka, broniąc pracy pt.: ,,Językowe i rysunkowe sposoby rozumienia metafor przez dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”, której promotorem był dr hab. prof. nadzw. Zbysław Muszyński.
Aktualnie jestem doktorantką filozofii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pod kierunkiem prof. Dr hab. Marka Hetmańskiego i dr Magdaleny Dunaj w moich badaniach zajmuję się między innymi metaforycznością i tożsamością osób Głuchych i niedosłyszących.

Moimi głównymi polami zainteresowania są:

– metafory multimodalne – wielozmysłowe
– Polski Język Migowy i prowadzenie kanału na YT ,,Migramy”, w którym każde rozmowy z zaproszonymi gośćmi są tłumaczone na PJM (Polski Język Migowy);
– filozofia kognitywistyki