Szymon Górski

Moje doświadczenie edukacyjne związane z kognitywistyką jest powiązane z jej techniczno-informatyczną stroną. W ramach odbywanych przeze mnie studiów pierwszego stopnia, prowadzonych na kierunku: Informatyka rozszerzam swoją wiedzę z zakresu poddziedzin informatyki stanowiących podwaliny rozwoju dziedziny nauki będącej wiodącym przedmiotem Letniej Szkoły Kognitywistyki – są to: komunikacja człowiek-komputer, software studies oraz UX Design. Zdobywane w tym kierunku doświadczenia pozwala mi skupić się na znalezieniu złotego środka dotyczącego wykorzystania kognitywistyki w wytwarzaniu oprogramowania, w szczególności skierowanego do grup odbiorców wymagających zaprojektowanych pod ich potrzeby narzędzi (m. in. osób niepełnosprawnych, wykluczonych cyfrowo) lub poszukujących aplikacji pozwalających na jednocześnie szybką, dokładną i przejrzystą realizację wykonywanych w ich ramach zadań.

W ramach zbierania doświadczenia naukowego uczestniczyłem w organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji naukowej z cyklu „Niderlandystyka interdyscyplinarnie” zatytułowanej: „A ja sądziłem: minie, przejdzie… Pamięć, postpamięć, trauma”, zorientowanej wokół wymienionych w jej tytule pojęć – jako jej uczestnik wygłosiłem referat dotyczący analizy relacji między pamięcią ludzką a pamięcią urządzeń, jej wpływu na życie i otoczenie jednostek na przestrzeni lat oraz zagrożeń i korzyści z tą relacją powiązanych.