Letnia Szkoła Kognitywistyki

Idea Letniej Szkoły Kognitywistyki

Letnia Szkoła Kognitywistyki

organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Spotkania w ramach LSK mają charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka kognitywna, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. W 2023 roku wiodący tytuł warsztatów “Różnorodne umysły” prowokuje nas do rozpatrzenia problemu plastyczności i różnorodności procesów poznawczych rozpatrywanych w nowej perspektywie teoretycznej i metodologicznej. 

Warunkiem udziału w spotkaniu

jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

przeczytaj więcej

Kognitywistyka to interdyscy­plinarna nauka o poznawaniu

Kognitywistę interesuje relacja między procesami świadomego przeżywania a naszą zmysłowością i motoryką. Do tych procesów należą na przykład myślenie, pamięć, uczenie się czy operowanie językiem. Tym samym zakres przedmiotowy badań kognitywistycznych nie jest ograniczony do czystego, teoretycznego opisu i wyjaśniania naszego poznawania, lecz obejmuje on także emocje, motywacje i akty wolitywne.

Józef Bremer

Zakres tak rozumianej kognitywistyki obejmuje pole wspólne psycho­logii poznawczej (cognitivepsychology), sztucznej inteligencji (artificial intelligence) oraz nauki o układzie nerwowym (neuroscience). Interdyscyplinarny charakter kognitywistyki najlepiej widać w jej metodycznym traktowaniu przedmiotu badań. Łączy się w nim podejście humanistyczno-analityczne obecne w naukach humanistycznych i naukach formal­nych (np. w językoznawstwie teoretycznym) ze znanym z psychologii czy z neuronauk podejściem przyrodniczo-eksperymentalnym, a tak­że z technikami syntetyczno-konstruktywnymi z zakresu informatyki.

Włodzisław Duch

Studia z zakresu kognitywistyki zapewniają nowoczesne, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie wiedzy rozwijającej się niezwykle intensywnie, mającej przed sobą perspektywy nowych odkryć i dalszego rozwoju. Nie bez powodu określa się kognitywistykę mianem „nauki XXI wieku”, zaś interdyscyplinarność uznaje się za jej znak firmowy. Procesy poznawcze bada się obecnie z wykorzystaniem narzędzi badawczych i zasobów teoretycznych nauk: humanistycznych (językoznawstwo kognitywne, filozofia umysłu, teoria poznania, semiotyka kognitywna), społecznych (socjologia kognitywna i obliczeniowa, antropologia kulturowa, socjologia wiedzy, komunikacja społeczna, psychologia poznawcza), ścisłych (logika kognitywna, teoria obliczeń, informatyka, teoria informacji, sztuczna inteligencja) i przyrodniczych (neurokognitywistyka, teoria ewolucji systemów poznawczych, psychofizyka).

dr hab. Robert Poczobut
Robert Poczobut

Różnorodne umysły. VII Letnia Szkoła Kognitywistyki

W tym roku – w ramach wiodącego tytułu warsztatów

proponujemy  rozpatrzenie problemu  plastyczności i różnorodności procesów poznawczych, rozpatrywanych w nowej perspektywie  teoretycznej i metodologicznej. Od kilku dekad psychologowie i psychiatrzy ostrzegają, że jednym z poważniejszych zagrożeń dla współczesnych społeczeństw jest wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, choroba Alzheimera i Parkinsona czy zespół stresu pourazowego są poważnymi  problemami dla polityki społecznej, medycyny i edukacji. Stanowią one również wyzwanie dla nauk społecznych i humanistycznych, które zmierzają do pełnego zrozumienia różnorodności umysłów i procesów mentalnych.

Tradycyjnie przejawy nietypowych funkcji psychicznych

często bywały określane właśnie jako choroba lub zaburzenie. Etykiety tego rodzaju często uruchamiają procesy stygmatyzacji społecznej. Dlatego, we współczesnych w badaniach podkreśla się, że różnorodność jest przejawem szeroko rozumianej normy umysłowej, przypominającej raczej kontinuum własności niż ciasne szufladki Podręcznika Diagnostyki i Statystyki Zaburzeń  Psychicznych (DSM). Wiedza o czynnikach biologiczno-psychicznych różnicujących  umysły oraz, odmiennych sposobach funkcjonowania umysłu  poddaje w wątpliwość uniwersalizujące modele jego funkcjonowania oraz powiązane z nimi modele edukacji, leczenia, pracy i tworzenia relacji społecznych.

O różnorodności naszych umysłów będziemy dyskutować w kilku blokach tematycznych

 • Spektrum autyzmu
 • Schizofrenia, depresja, lęk, PTSD i ADHD
 • Nadzwyczajne zdolności poznawcze
 • Umysły hybrydowe i interfejsy mózg-komputer
 • Neuroróżnorodność i neuroplastyczność
 • Biologiczne a fenomenologiczne badania dysfunkcji umysłu
 • Rozszerzanie i wzmacnianie procesów poznawczych
 • Funkcje poznawcze w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.

VII LETNIA SZKOŁA KOGNITYWISTYKI. SESJE mistrzów

Środa, 06.IX.2023

 • 15:00 Marek Hetmański i Zbigniew Wróblewski – Idea VII Letniej Szkoły Kognitywistyki pt. Różnorodne umysły; Arkadiusz Gut – Rozlokowanie debaty – umysły w różnych odsłonach
 • 15:30 Andrzej Czernikiewicz – Neurolingwistyczne wymiary schizofrenii i depresji
  • 16:45 Kawa
 • 17:00 Ditta Baczała – Różnorodne umysły – studiowanie z ASD
 • 18:00 Tomasz Komendziński – Inny świat, osłabione ciało i potargane myśli, czyli o świadomości zdrowotnej i neuronauce zdrowia na przykładzie demencji
  • 19:15 Kolacja

Czwartek, 07.IX.2023

 • 09:00 Mira Marcinów – Historia histerii a badania nad nieświadomymi procesami poznawczymi
  • 10:00 Kawa
 • 10:15 Małgorzata Moszyńska – Autystyczne Spektrum Zaburzeń – od fenomenu do stygmatyzacji – rozważania teoretyczne, implikacja praktyczna
 • 11:15 Anna Prokopiak – Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju
  • 13:00 Obiad
 • 15:00 Jolanta Masiak – Uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne – uwarunkowania kliniczne
  • 16:00 Kawa
 • 16:15 Andrzej Kapusta – Zaburzenia psychiczne w świetle podejścia ucieleśnionego i psychiatrii enaktywnej
 • 17:15 Andrzej Zykubek – Ludzkie organoidy mózgowe – nowe systemy modelowe w badaniach mechanizmów neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych 
  • 19:00 Kolacja

Piątek, 08.IX.2023

 • 09:00 Marcin Rządeczka – Psychopatologia ewolucyjna. Interdyscyplinarne spojrzenie na problem neuroróżnorodności
  • 10:00 Kawa
 • 10:15 Monika Dunin-Kozicka – Twórcze kolizje umysłów – warsztaty
 • 11:30 Marcin Matys – Jak widzą niewidomi?
  • 13:00 Obiad

VII LETNIA SZKOŁA KOGNITYWISTYKI. Sesje studencko-doktoranckie

Piątek, 08.IX.2023

 • 14:30 Rozalia Tłuścik – Czy gry tekstowe pomogą nam oswoić się z robotami?
 • 15:00 Albert Łukasik – VR, biofeedback i gry komputerowe – współczesne metody terapii i wzmacniania procesów poznawczych
 • 15:30 Anastazja Szuła, Marcin Moskalewicz – Jak badać anomalne doświadczenia czasowe w zaburzeniach psychicznych? Transdiagnostyczna ocena doświadczenia czasowego
 • 16:00 Eryk Kowalski, Maria Bednarek – Analiza wielomianowa związku efektu wiedzy po fakcie z poziomami przetwarzania 
  • 16:30 Kawa
 • 16:45 Katarzyna Makocka-Wojsiat – Przetwarzanie metafor w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, schizofrenii i chorobach neurodegeneracyjnych
 • 17:15 Aleksandra Biela-Wołońciej – ADeHaDe – czyli dobrze i źle
 • 17:45 Joanna Sidor, Julia Adamczyk, Hanna Hryshkevich – Wpływ ADHD na Teorię Umysłu u osób dorosłych: próba zdefiniowania
 • 18:15 Natalia Pietrulewicz – ADHD, przetwarzanie nagród i przetwarzanie społeczne – w poszukiwaniu perspektywy neuroróżnorodności 
  • 19:00 Kolacja

Sobota, 09.IX.2023

 • 09:00 Michal Góral – Event-based Time in Polish Culture and Language
 • 09:30 Palina Tsitkova – Kreatywność osób dwujęzycznych: perspektywy badawcze
 • 10:00 Jakub Janczura, Roksana Zielińska – Filozofia dla dzieci jako interdyscyplinarny projekt kognitywistyczny
 • 10:30 Milena Celebudzka – Znaczenie “wewnętrznych” zmysłów ciała w zrozumieniu samoświadomości cielesnej
  • 11:00 Kawa
 • 11:15 Daria Ford – Pamięć prawdy i fałszu a nadawanie priorytetu
 • 11:45 Mateusz Chról, Zuzanna Reszka – Program psychopatologii rozwojowej w ujęciu Alana Sroufe’a
 • 12:15 Jagoda Wielkiewicz – Z wewnątrz autystycznego umysłu – twórczość autobiograficzna Temple Grandin i Doroty Kotas
 • 12:45 Zakończenie
  • 13.00 Obiad

 

VII LETNIA SZKOŁA KOGNITYWISTYKI. Sesja studencko-doktorancka

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

materiały do pobrania

Plakat – program

 

 

 

Plakat – zapowiedź

 

 

 

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Kognitywistyki?

informacje organizacyjne

miejsce obrad

to położona w pięknej okolicy Rajchertówka. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami dzieli ją 15-minutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Przytulne pokoje, piękny widok z okien, przyjazna obsługa zachęcają do wypoczynku. W ogrodzie można odzyskać siły w cieniu starych drzew, wsłuchać się w muzykę nadwiślańskiej przyrody. Gościom przyjeżdżającym samochodami oferujemy bezpłatny parking. Rezerwacja noclegu na VII Letnią Szkołę Kognitywistyki jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 

Rajchertówka – Dom Pracy Twórczej KUL
ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny

terminy

 • do 30 czerwca 21 lipca 2023 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 10 lipca 28 lipca 2023 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 31 sierpnia 2023 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

Szczegółowy program VII Letniej Szkoły Kognitywistki wraz z tytułami i abstraktami referatów prezentacji studencko-doktoranckich zostanie opublikowany do 31 sierpnia 2023 r.

cztery sesje wykładowo-warsztatowe

obejmujące 2 wykłady plenarne, 4 wykłady szczegółowe oraz 6 warsztatów; razem ok. 20 godzin wykładów i warsztatów

dwie sesje studencko-doktoranckie

dziewięć godzin i 16 prezentacji projektów studencko-doktoranckich

Kazimierz Dolny

piękny i niepowtarzalny o każdej porze roku.  Dzisiejszy Kazimierz uważany jest za perłę architektury polskiej, mekkę artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

opłaty

 • pełne uczestnictwo w VII Letniej Szkole Kognitywistyki w wysokości 800 zł od uczestnika obejmuje:
  • nocleg w pokojach wieloosobowych (3 noce)
  • wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje, serwisy kawowe)
 • uczestnictwo w Szkole ze zniżką dla studentów i doktorantów
  • studenci i doktoranci – 600 zł (zniżka dla studentów i doktorantów)
 • uczestnictwo w Szkole bez noclegów i posiłków
  • studenci i doktoranci – 300 zł

numer konta do wpłaty

03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

Fundacja Rozwoju
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tytuł wpłaty

Letnia Szkoła Kognitywistyki – imię i nazwisko

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Kognitywistyki?

STRONY WWW ORGANIZATORÓW

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Wydział Filozofii KUL

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych | Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Dolny

Perła architektury polskiej, mekka artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

zapraszamy do Kazimierza Dolnego

NOCLEGI I MIEJSCE OBRAD

Rajchertówka jest położona w pięknej okolicy. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami dzieli ją 15-minutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Przytulne pokoje, piękny widok z okien, przyjazna obsługa zachęcają do wypoczynku. W ogrodzie można odzyskać siły w cieniu starych drzew, wsłuchać się w muzykę nadwiślańskiej przyrody. Gościom przyjeżdżającym samochodami oferujemy bezpłatny parking. Rezerwacja noclegu na VII Letnią Szkołę Kognitywistyki jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 

Rajchertówka – Dom Pracy Twórczej KUL
ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny

KAZIMIERZ DOLNY

Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą, o ponad stuletniej tradycji letniska i kolonii artystycznej. Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze swoich związków ze sztuką oraz z tego, że stał się oazą twórców. Wielu malarzy ma tu swoje galerie, pracownie, tutaj odbywają się również liczne plenery malarskie.
Wielu turystów odwiedzających Kazimierz Dolny poprzestaje na zwiedzeniu rynku oraz kilku głównych, najbliższych zabytków, tymczasem równie atrakcyjne, choć rzadziej uczęszczane są okolice miasteczka ze swym bogactwem natury i krajobrazu.

Kazimierz Dolny - jedno z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce

Dojazd do Kazimierza Dolnego

Puławy to największy węzeł komunikacyjny w okolicach Kazimierza Dolnego, ale… okazuje się, że w Puławach są trzy stacje kolejowe (Puławy Miasto, Puławy Chemia i Puławy Azoty).  Nasz interesuje stacja Puławy Miasto, do której bezpośrednimi pociągami można dojechać z Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy.

A zatem w przypadku podróży pociągiem należy wysiąść na stacji Puławy Miasto, a potem z Puław - komunikacją miejską można dojechać do Kazimierza Dolnego (linia nr 12). Aby najszybciej dotrzeć do Domu Pracy Twórczej KUL należy wysiąść w Kazimierzu Dolnym na przystanku na żądanie przy Hotelu <Król Kazimierz>. Podobnie, z Dworca PKS, również linią nr 12, można dojechać do centrum Kazimierza Dolnego.

Do Kazimiera Dolnego z Puław można również dojechać busem lub autobusem – rozkład jazdy busów [BusRadar] [ePodróżnik].

Informujemy również, że do Kazimierza Dolnego można dojechać bezpośrednio busem z Centrum Warszawy (Dworzec Centralny lub Aleje Jerozolimskie).

Spacer do Domu Pracy Twórczej KUL z kazimierskiego Rynku trwa nieco ponad 15 min.

Do zobaczenia!

 

 

Jak dojść do miejsca obrad z Rynku w Kazimierzu Dolnym?

 

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

Rejestracja uczestnictwa

 

Formularz rejestracyjny jest również dostępny pod adresem:

https://bit.ly/lsk2023_rejestracja

 

Patronat medialny

 

2 komentarze do „Letnia Szkoła Kognitywistyki

 1. Dzień dobry, jestem studentką Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych na Uniwersytecie Szczecińskim i piszę do Państwa w sprawie ankiety zgłoszeniowej na Letnią Szkołę Kognitywistyki. Mam kilka problemów z ankietą zgłoszeniową i pomyślałam, że może mogą mi Państwo pomóc je rozwiązać. Utknęłam w zakładce “Afiliacja”, muszę tam podać adres i kod pocztowy, zastanawiam się o jaki adres chodzi, czy o adres uczelni, wydziału, czy mój prywatny adres?

  Dodatkowo, w tej samej zakładce jest miejsce na wpisanie numeru telefonu. To chyba znaczy że muszę wpisać nr telefonu do siebie, tylko informacja ta znajduje się w zakładce “afiliacja” ze względu na wygodę organizatorów?
  I ostatnie pytanie:
  Szkoła organizowana jest w trakcie wakacji, ja natomiast będę świeżo po uzyskaniu tytułu magistra, ale przed rozpoczęciem studiów doktoranckich. W takiej sytuacji, co powinnam zaznaczyć w zakładce “jestem studentem I II lub III stopnia” ?
  Zdaję sobie sprawę, z faktu, iż już nie jestem w tym okresie studentem ani II stopnia ani III stopnia, jednak zaznaczenie, że nie jestem studentem może prowadzić do pewnych niejasności związanych, chociażby z danymi, gdzie zaznaczyłam afiliację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *