2017201820192020organizatorrada programowawykładowca

Arkadiusz Gut

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

Katedra Teorii Poznania
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Koordynator kierunku Kognitywistyka na KUL-u. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN. Pięciokrotny beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt pt.  Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym wraz z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong oraz Beijing Foreign Studies University. W roku 2016 uzyskał z wyróżnieniem doktorat nauk społecznych w zakresie psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Katedrą Sinologii na KUL-u. Prowadzi Fundację Pro Liberis et Arte. Za działalność społeczną został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

 

https://lsk.kul.pl/wydarzenie/arkadiusz-gut-dzieciece-rozumienie-umyslu-poszukiwanie-teorii-rozwojowej