Jesienne Warsztaty Kognitywistyki

Jesienne Warsztaty Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL zapraszają na Jesienne Warsztaty Kognitywistyki Zapewniamy, że takich zajęć outdoorowych jeszcze u nas nie było. Spotkanie odbędzie się w Lasach Janowskich oraz w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie w dniach 9-11 października 2020 r. Wydarzenie ma charakter edukacyjno-integracyjny, któremu będą towarzyszyć dwa, jak sądzimy, bardzo interesujące warsztaty. Prowadzący, no cóż, chyba ich Państwu nie musimy przedstawiać… dr Andrzej Zykubek […]

Analiza integracji pojęciowej w memach internetowych zawierających wyobrażenia gestów – Agnieszka Libura

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Polskiej Zakład Językoznawstwa Stosowanego Analiza integracji pojęciowej w memach internetowych zawierających wyobrażenia gestów Globalizacja w kulturze przejawia się m.in. powstaniem ponowoczesnego folkloru o uniwersalnych rysach. Moje wystąpienie dotyczy jednego zjawiska tego folkloru – internetowych memów, a dokładnie integracji pojęciowej w memach zawierających wyobrażenia gestów. Interesują mnie całe serie memów oparte na szkielecie jednego […]

Bezpieczeństwo. Epidemia SARS-CoV-2

W związku z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, które dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowało Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.   Cel wdrażanych procedur Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników wydarzeń oraz pracowników obsługujących dane wydarzenie. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem. Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej […]

Program IV Letniej Szkoły Kognitywistyki

  Program IV Letniej Szkoły Kognitywistyki   Środa 14.00 obiad 15.00 otwarcie 15.10 prof. dr hab. Marek Hetmański – Metafory ucieleśnione. Wprowadzenie do problematyki IV Letniej Szkoły Kognitywistyki 15.30 dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr – Analiza integracji pojęciowej w memach internetowych zawierających wyobrażenia gestów 17.00 przerwa na kawę 17.15 dr hab. Joanna Pędzisz – Powinniśmy być w stanie wykonać wszystkie ruchy, które możemy sobie wyobrazić. Jakości ruchowe w tańcu współczesnym z perspektywy […]

IV Letnia Szkoła Kognitywistki. Zaproszenie

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy na organizowaną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego IV Letnią Szkołę Kognitywistyki odbywającą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 9-12 września 2020 r. Metafory ucieleśnione Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na niestandardowe i szerokie podejście do problematyki metaforyczności. Tradycyjnie pojmowana jest ona własnością mowy, języka czy tekstu, jest traktowana jako ich stylistyczna ozdoba czy narzędzie perswazji. Rewolucja kognitywistyczna dokonana w psychologii, filozofii, antropologii […]

III Letnia Szkoła Kognitywistki. Zaproszenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na organizowaną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego III Letnią Szkołę Kognitywistyki odbywającą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 4-7 września 2019 r.

Ideę przewodnią III Letniej Szkoły Kognitywistyki pt. Umysł w kulturze można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne. Innymi słowy, problematyka tegorocznych warsztatów wchodzi w przestrzeń badań porównawczych, które obejmują wielowarstwowe porównanie różnych systemów poznawczych, kształtowanych w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

Mówiąc bardziej technicznie, jest to próba określenia, w jakim zakresie nasze zdolności kognitywne obejmujące konstruowanie osoby jako bytu psychologicznego, zajmowanie kognitywnych perspektyw, użycie pojęć mentalnych, wzniesienie intencjonalne, odczytywanie własnych stanów mentalnych, podawanie racji działania przez odwołanie do intencji, zamiarów, przekonań są kulturowo i językowo zależne, a w jakiej mierze są uniwersalne i nieczułe na czynniki środowiskowe (w tym język i kulturę).

Niewątpliwie prowadzenie takich badań współcześnie wymaga co najmniej uwzględnienia badań komparatystycznych (międzykulturowych, rozwojowych, międzygatunkowych), prowadzonych w psychologii, socjologii i antropologii kulturowej. Następnie konieczne jest podjęcie wysiłku budowania takiego dyskursu w filozofii, który mieści w sobie metodologiczne i treściowe odnoszenie się do badań empirycznych.

Dlatego też do udziału w wykładach i warsztatach zaprosiliśmy specjalistów w zakresie kognitywnych badań lingwistycznych i międzykulturowych z Polski i zagranicy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz do przekazania tej informacji Państwa P.T. Współpracownikom i Studentom.

XI Polski Zjazd Filozoficzny. Zaproszenie

XI Polski Zjazd Filozoficzny. Zaproszenie

XI Polski Zjazd Filozoficzny. Zaproszenie [pdf – kliknij] Szanowni Państwo, w dniach 9-14 września 2019 roku odbędzie się w Lublinie XI Polski Zjazd Filozoficzny. Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który wchodzi właśnie w drugie 100-lecie swego istnienia. Zjazd stanowi znakomitą okazję do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a także namysłu nad miejscem i rolą […]

Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czas na umysł. Zaproszenie

Czas na umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL i skierowana jest do młodych naukowców i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w konferencji pt. Czas na umysł, która odbędzie się w dniach 28 lutego i 1 marca 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Konferencja ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów obejmujących takie dyscypliny jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, […]

Kreatywny… jak Neandertalczyk – Andrzej Zykubek

Neandertalczycy intrygowali uczonych od czasu, kiedy po raz pierwszy odkryto ich szczątki w 1856 r. Cały czas badacze znajdują kolejne – od Hiszpanii po centralną Azję. Liczą sobie one od 200 tys. do 30 tys. lat. I na tyle szacuje się okres istnienia tego gatunku. Około 600 tys. lat temu uległa rozdzieleniu pula genetyczna naszego wspólnego przodka i w konsekwencji wyewoluowali przodkowie Homo sapiens i neandertalczyków. Człowiek rozumny po raz pierwszy pojawił […]