Bezpieczeństwo. Epidemia SARS-CoV-2

W związku z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, które dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowało Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

 

Cel wdrażanych procedur

  • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników wydarzeń oraz pracowników obsługujących dane wydarzenie.
  • Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
  • Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi odnośnie zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 uczestnicy IV Letniej Szkoły Kognitywistyki są zobowiązani do wcześniejszego wypełnienia formularza online, w którym organizatorzy pytają o stan zdrowia i historię kontaktów z potwierdzonymi przypadkami COVID-19.

Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w poniższym linku:

http://bit.ly/LSK2020_COVID

 

Letnia Szkoła Kognitywistki w trakcie epidemii SARS-CoV-2