Anna Dutkowska

Anna Dutkowska
Anna Dutkowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka Filozofii Przyrody Ożywionej na KUL.  W 2019 r. obroniła rozprawę pt. Racjonalność istot nieposługujących się językiem w kontekście polemiki José Luisa Bermúdeza i Donalda Davidsona.

Przebywała na stypendiach i stażach naukowych m.in. w University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) oraz Wageningen University (Holandia) – laureatka programu TransFormation.doc. Współwnioskodawczyni projektów przyznanych w ramach grantu Science for Ministry Centrum Nauki Kopernik Problematyka stworzenia w perspektywie relacji między nauką a religią – intelektualna i pastoralna formacja alumnów. Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam przy współpracy z Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz Projektu dotyczącego relacji nauka-religia dla dorosłych przy współpracy z Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej (2015-2016).

Popularyzatorka nauki, wieloletnia współpracowniczka, a później pracowniczka Uniwersytetu Otwartego KUL, koordynatorka Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Pasjonatka (szeroko rozumianych) umysłów prostych – zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i w życiu prywatnym, mająca na swoim utrzymaniu 2 koty.