Andrzej Zykubek

dr Andrzej Zykubek

biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Jeden z założycieli Uniwersytetu Otwartego KUL, wieloletni organizator i kierownik studiów podyplomowych. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL, Kognitywistyki KUL oraz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.

Jego główne zainteresowania naukowe to:

  • cytofizjologiczne, biochemiczne i elektroniczne uwarunkowania pamięci,
  • elektroniczne właściwości układów żywych,
  • geochemiczne uwarunkowania powstania życia,
  • woda jako istotny czynnik abiogenezy,
  • biogeochemiczne funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych oraz zastosowanie metod statystycznych w badaniach limnologicznych,
  • filozofia protobiologii.