Zbigniew Wróblewski

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Kierownik Katedry Filozofii Przyrody KUL

Absolwent Wydziału Filozofii KUL (1991) na kierunku filozofia w zakresie filozofii przyrody. Doktorat obronił w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Koncepcja kosmologii w filozofii ekologicznej. Analiza metafilozoficzna poglądów Henryka Skolimowskiego. Habilitację uzyskał w 2010 r. na podstawie rozprawy Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody.

Członek komitetu redakcyjnego półrocznika Człowiek i przyroda(1994–2003): obecnie członek redakcji Roczników Filozoficznychoraz serii wydawniczej Studia z filozofii przyrody i nauk przyrodniczych. Członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz współzałożyciel i długoletni sekretarz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF. Współpracownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, pracowni badawczej afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jako stypendysta Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst przebywał w latach 2007–2008 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na praktycznej filozofii przyrody, antropologii porównawczej oraz filozofii ekologicznej.