Arkadiusz Gut

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

Koordynator kierunku Kognitywistyka na KUL-u. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN. Pięciokrotny beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt pt.  Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym wraz z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong oraz Beijing Foreign Studies University. W roku 2016 uzyskał z wyróżnieniem doktorat nauk społecznych w zakresie psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Katedrą Sinologii na KUL-u. Prowadzi Fundację Pro Liberis et Arte. Za działalność społeczną został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego.