Marcin Trybulec

dr Marcin Trybulec

Zakład Ontologii i Teorii Poznania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 • 2004 – magisterium na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (socjologia)
 • 2005 – magisterium na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (filozofia)
 • 2011 – doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej) 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Wybrane artykuły:

 • Świat symboli a świat przyrody w kontekście symbolizmu E. Cassirera, [w:] E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.) „Filozofia pochylona nad człowiekiem”, TN KUL, Lublin 2004
 • What Do Digital and Liguistic Turns Have in Common, [w:] H. Harchovec, A. Pichler, J. Wang, (eds.) „Philosophy of the Information Society”, vol. XV, Kirchberg am Wechsel 2007
 • Niewspółmierność a relatywizm językowy, „Filozofia Nauki”, XVII, nr (3) 67, 2009.
 • Niewspółmierność i konflikt. Odpowiedź na uwagi pani Anny Jedynak,„Filozofia Nauki” XVII, nr (3) 67, 2009, s. 129 – 133.
 • Pojęcie podmiotu poznania w szkole komunikacji społecznej z Toronto, [w:]Kultura medialnie zapośredniczonaBadania nad mediami w optyce kulturoznawczejred. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora,  Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań  2010, s. 177 – 189.
 • Medium Theory and Technological Determinism. Taking Accusations of Technological Determinism  Seriously, [w:] McLuhan’s Philosophy of Media, (eds.) Y. Van Den Eede, J. Bauwens, J. Beyl (et al.) , Brussels, Free University Press  2012, s. 289-295.
 • Between Media and Cultural Practices: Searching  for Identity of the Toronto School, “Dialogue and Universalism”, (1), 2013, s. 37-51.
 • Beyond Relativism and Ethnocentrism. The Significance  of Communication Technologies for Investigations Regarding Rationality [w:] Ethnosociological and Epistemological  Discourse in Scientific Space, (eds.) V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla,  M.P. Dragomanov National Pedagogical University Press, Kiev 2013, s. 213-228.
 • How the ‘Extended Mind Thesis Helps to Solve a Fundamental Dilemma of Literacy Theory?, “Avant”, 2013 (2) 4, p. 81-96
 • Lost in transcription: Language between speaking and writing, [w:] Mind, Language and Action, Proceedings of 36th International Wittgenstein Symposium, vol. XXI, (eds.) D. Moyal-Sharrock, Volker A. Munz, A. Coliva, , Kirchberg am Wechsel 2013, s. 424-427.
 • Bridging the gap between writing and cognition: materiality of written vehicles reconsidered, “Pragmatics and Cognition”, 2013 3(21) s. 469-483.

Redakcja prac zbiorowych: 

 • Culture, Communication and Cognition  specjalny numer “Dialogue and Universalism”, 1, 2013 – współredakcja z M. Hetmańskim

Monografia

 • Media i poznanie. Pojęciowe dylematy teorii komunikacji społecznej z Toronto, Universitas, Kraków 2015

Wybrane konferencje:

 • 2006 – „Poznańskie forum kognitywistyczne”, UAM Poznań, referat: „Epistemologiczne założenia relatywizmu językowego”
 • 2007 – „30th Wittgenstein SymposiumPhilosophy of the Information Society, Kirchberg , Austria, referat: „What Do Digital and Linguistic Turns Have in Common?”
 • 2007 – “Tyranny of the Moment – the Consequences of the Inflation of Information and the Fast Time Domination”, UMK Toruń,   referat:  “Theories of Time Acceleration. Critical Remarks
 • 2008 – „Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona”UAM Poznań, referat: „Pojęcie podmiotu poznania w szkole komunikacji społecznej z Toronto”
 • 2009 – Scientific and Practical Rationality in Modern World, Asorean University, Portugal, referat: “The Concept of Rationality from the Perspective of Communication Technologies
 • 2010 –  “Scientific and Practical Rationality in Modern World II” UMCS Lublin, referat: “The Extended Mind Hypothesis and Theory of Rationality”
 • 2011 – “McLuhan’s Philosophy of Media. Centennial Conference”, Vrije Universiteit, Brussels, referat: “Medium Theory and Technological Determinism”
 • 2011 – “McLuhan 100. Then, Now, Next”, University of Toronto, Toronto, referat: “The Significance of Extended Mind Hypothesis for Medium Theory”
 • 2012 – Culture Communication and Cognition, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Lublin, referat: „Extended Mind as a Tool for Expressing Assumptions Concerning Relations between Mind and Media” + organizator
 • 2012 – The 13th Convention of the Media Ecology Association. The Crossroads of the Word, Manhattan College, New York, referat:  “Explaining the Concept of Technology: A Conceptual Dilemma in Medium Theory”
 • 2012 – IX Polski Zjazd Filozoficzny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Gliwice – Wisła, referat: „Media i poznanie. Techno-kulturowy wymiar umysłu
 • 2013 – Ethnosociological and Epistemological  DiscourseDragomanov National Pedagogical University, Kijew, referat: “Communication Technologies and Rationality”
 • 2013 – Mind, Language and Action, 36th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, referat: “Lost in transcription: Language between speaking and writing
 • 2013 – Trends in Interdisciplinary studies. Thinking with eyes hands and Things, Toruń, Avant i Ośrodek Badań Filozoficzncyh, referat: “Thinking through mind and media

Inne:

 • Language and Media as Extensions of the Mind. Interview with R.K. Logan,“Avant”,  (2) 4, 2013, p. 45-58

Staże naukowe:

 • Kanada, University of Toronto, Faculty of Information, McLuhan Center for Culture and Technology – 02.2011
 • Holandia, Leiden University, Institute for Philosophy – 04.2013

Projekty:

 • 2009/2010 – projekt „Scientific and Practical Rationality in Modern World” (partnerzy University of Azores, University of Porto)
 • 2010/2011 – grant MNiSW nr N N 101 189 138 Pojęcie podmiotu poznania w teorii  komunikacji społecznej szkoły z Toronto”