Anita Pacholik-Żuromska

Anita Pacholik-Żuromska

Profesor UMK | Kierownik Katedry Kognitywistyki

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii, magister Filologii germańskiej, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Mind Group przy Frankfurt Institute for Advanced Studies we Frankfurcie nad Menem, Z-ca Prezesa Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Laureatka Stypendium naukowego MNiSW dla młodych naukowców (2012). Autorka książek: Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzyNiemiecka analityczna filozofia umysłu (red.).

Zainteresowania: filozofia umysłu, epistemologia, kognitywistyka, szczególnie: zagadnienie świadomości i uwagi oraz problem podmiotowości na gruncie nauk kognitywnych.

 

 

Studia

Magisterium w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.
Promotor: prof. dr hab. Max Urchs. Temat pracy magisterskiej: „Lingwistyka kognitywna w ujęciu Jerry’ego A. Fodora”.
Filologia germańska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

Doktorat w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Promotor: prof. dr hab. Urszula M. Żegleń. Temat pracy doktorskiej: „Konceptualne podstawy samowiedzy w świetle wybranych teorii pojęć”

Habilitacja

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wybrane publikacje

Książki

 • Intencjonalność – rozumienie – samowiedza. Filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych, Seria „Umysł. Prace z Filozofii i Kognitywistyki”, Wydawnictwo Naukowe UMK 2016, Toruń.
 • Niemiecka analityczna filozofia umysłu, red. Anita Pacholik-Żuromska, tłum. Anita Pacholik-Żuromska, Daniel Żuromski, Rafał Michalski, Alicja Pietras, Marcin Furman, Bartosz Orlewski, Magdalena Bombor, Wojciech Włoch, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

Artykuły naukowe

Dostępne na stronach

Tłumaczenia

 • Max Urchs, O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki, (Maschine, Körper, Geist. Eine Einführung in die Kognitionswissenschaft,) Wydawnictwo UMK, Toruń
 • Gunnar Hindrichs, Próba odpowiedzi na pytanie: Świat bez śmierci – nadzieja, czy obawa? (Beantwortung der Frage: Welt ohne Tod – Hoffnung oder Schreckensvision?), „Analiza i Egzystencja”, 6/07, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Franciszek Sawicki, Ideał osobowości, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 (współtłumaczenie z T. Kupsiem i R. Michalskim)
 • Immanuel Kant, O odkryciu… (red. M.Żelazny), Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 (współtłumaczenie)

 

In English

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK

Position

 • Head of the Department of Cognitive Science
 • Institute for Information and Communication Research
 • Faculty of Philosophy and Social Sciences
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń

Academic career

 • 2018 Habilitation in the cognitive sciences and social communication at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 • 2007 Ph.D. Degree in Philosophy – Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University, Supervisor: prof. dr hab. Urszula M. Żegleń
 • 2010 Master Degree in German Philology – Institute of Germanistic Nicolaus Copernicus University, Supervisor: prof. dr hab. Lech Żyliński
 • 2003 Master’s degree in Institute of Philosophy, The University of Szczecin. Supervisor: prof. dr hab. Max Urchs.

Membership and functions

 • 3.12.2020-2.12.2022 – President of The Polish Society for Cognitive Science
 • 1.10.2018-30.09.2020 – Vice President of The Polish Society for Cognitive Science
 • 1.10.2016-30.09.2018 – Vice President of The Polish Society for Cognitive Science
 • 1.10.2014-30.09.2016 – Vice President of The Polish Society for Cognitive Science
 • since 2012 member of The Polish Society for Cognitive Science
 • since 02. 2007  member of The Polish Society for Philosophy
 • since 2004  member of Mind Group (Frankfurt Institute for Advanced  Studies)

Scholarships

 • 02.02.2020 – 17.02.2020  Research grant from the Rector of Nicolaus Copernicus University at the Polish Historical Mission at the Julius Maximilians University of Würzburg
 • 1.04.2018-10.07.2018 – Visiting Professor at Johannes Gutenberg University in Mainz, Germany
 • 2011 – 2017 – several stays as Erasmus STT (Staff Mobility for Training), Goethe University Frankfurt am Main, University of Rostock
 • 2006/ 2007 DAAD-Scholarship on the Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt am Main (Germany) (6 months)
 • 2004/2005 GFPS-Scholarship on the Johannes Gutenberg University Mainz (Germany) (6 months)
 • 2002/2003 SOCRATES\ ERASMUS – Scholarship on the Konstanz University (Germany) (6 months)

Awards

 • 2010 The Third Prize of University President for university teacher for  the scientific achievements
  2012 The Third Prize of University President for university teacher for  the scientific achievements
 • 2013 – Individual Award of the Rector of NCU for the achievements in the field of teaching, education and organization in 2012
 • 31.10.2012-31.10.2015 Scholarship of the Ministry of Science and Higher Education for the Excellent Young Scientists
 • 2018 – Individual Award of the Rector of NCU for the achievements in the field of teaching, education and organization in 2017
 • 2019 Individual Award of the Rector of NCU for the achievements in science and research in 2018
 • 2020 Individual Award of the Rector of NCU for the achievements in science and research in 2019

Publications