Kamil Aftyka

Student III roku studiów licencjackich na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Stanforda. W tradycjach analitycznej i scjentystycznej zajmował się m.in. filozofią biologii, filozofią umysłu, filozofią języka oraz epistemologią. Zgłębianie nurtów kantowskiego transcendentalizmu oraz heglowskiej dialektyki przyniosło mu zaś m.in. zainteresowanie filozofią przyrody oraz zagadnieniami: relacji podmiot-przedmiot, a także możliwości usystematyzowania informacji dostarczanych przez nauki szczegółowe.

Pierwszą próbą połączenia wszystkich tych prac były prowadzone przez niego na Uniwersytecie Stanforda w roku akademickim 2018/19 warsztaty pt.: „Re-Cognizing Nature”, które dotyczyły przenikania się myśli zawartej w nowożytnej filozofii przyrody (od Newtona przez Hegla do Einsteina) oraz dwudziestowiecznych filozofiach pozytywistycznej, prerelatywistycznej i relatywistycznej (Carnap, Fleck, Feyerabend). Popularyzator nauk, do niedawna przede wszystkim nauk przyrodniczych: w 2015 i w 2016 roku prowadzący wykłady na Dniach Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim; oprócz tego autor publikacji prasowych.