Marzena Fornal

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w filozofii umysłu, w szczególności we współczesnych koncepcjach wyrastajacych na gruncie filozofii analitycznej, kognitywistyki i szeroko pojmowanych neuronauk. W toku studiów magisterskich, szczególną uwagę poświęciła problemowi świadomości, jej statusowi ontycznemu, genezie, oraz możliwościami jej naukowego poznania. Na studiach doktoranckich z kolei jej zainteresowania skupiały się w okół problemu psychofizycznego oraz teorii emergencji. Uczestniczka wielu konferencji i autorka publikacji z zakresu filozofii umysłu i kognitywistyki.