2019sesja studencko-doktorancka

Marzena Fornal

Moje zainteresowania filozoficzne związane są głównie z filozofią umysłu, a w szczególności ze współczesnymi koncepcjami wyrastającymi na gruncie filozofii analitycznej, jak również kognitywistyki i szeroko pojmowanych neuronauk. W toku studiów magisterskich szczególną uwagę poświęciłam problemowi świadomości, jej statusowi ontycznemu, genezie, oraz możliwościami jej naukowego poznania. W 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniłam pracę magisterką na temat: „Problem świadomości w myśli John’a Searle’a”. W tym samym roku rozpoczęłam studia doktornanckie nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego i zaczęłam przygotowania moeje rozprawy doktorskiej na temat: „Teoria emergencji a problemy umysł-ciało”. W 2015 i 2016 roku uczestniczyłam w sesjach doktoranckich organizowanych przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, na których kolejno wygłosiłam referaty: „Emergentyzm Samuela Alexandra” i „Klasyfikacja pojęć emergencji i dziedziny ich zasotowania”. W roku 2018 oi dwóćh pozytywnych recenzjach opublikowano w internetowym magazynie filozoficznym „Hybris” mój artykuł „Problem relacji umysł-ciało w emergentyzmie Samuela Alexandra”.