Tomasz Stefaniuk

Pracownik zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UMCS.
Zainteresowania: historia filozofii na obszarze nowożytnej Europy, Arabii i Rosji, a także szczegółowe studia nad kulturą Islamu np. w zagadnieniu filozofii zdrowia czy w zakresie szkolnictwa lub islamskich społeczności w Europie. Popularyzator wiedzy o muzułmańskiej kulturze.
Redaktor i współzałożyciel magazynu “As-Salam”. Członek rady głównej i współzałożyciel Instytutu Studiów Islamskich (ISNI) we Wrocławiu.
Wybrane publikacje:

  • Stefaniuk. T. Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu. Lublin. 2014.
  • Stefaniuk. T. Danilewski. Panslawizm i wielość cywilizacji. Lublin. 2003.