Grzegorz Polak

Pracownik zakładu Religioznawstwa i Filozofii Dawnej
Zainteresowania: idee filozoficzne wczesnego buddyzmu, Pāli buddyzm i medytacja jhāna.
Porównanie wczesnego buddyzmu i zachodniej filozofii, relacje chińskiej nauki chan do wczesnego buddyzmu. 

Wybrane publikacje:

  • Polak. G. Language, Conscious Experience and the Self in Early Buddhism: A Cross-cultural Interdisciplinary Study. Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies vol 14. 2018 (5). s. 37-76. 2018.
  • Polak. G. How Was Liberating Insight Related to the Development of the Four Jhānas in Early Buddhism? A New Perspective through an Interdisciplinary Approach. Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies. vol 10, 2016 (5). s. 85-112. 2016.
  • Polak. G. Reexamining Jhāna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology. Lublin. 2011.