Marcin Lisiecki

Pracownik Wydziału Politologii I Studiów Międzynarodowych.
zainteresowania: kultura i polityka współczesnej Japonii, religie Japonii, komparatystyka mitologiczna, polityczny i kulturowy wymiar filmu.

Wybrane publikacje:

  • M. Jeziński. M. Lisiecki (red.). Azja u progu XXI wieku. Toruń. 2008.
  • M. Lisiecki. Kokutai-no hongi w japońskim dyskursie nacjonalistycznym. Toruń. 2010.
  • M. Lisiecki. Typologia i ideologia nacjonalizmu japońskiego. [w:] S. Stępień (red.). Ideologie, doktryny i ruchy narodowe współczesnego świata. Lublin. 2006. s. 207-217.