Joanna Jurewicz

Prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW) Profesor nadzwyczajny UW w Katedrze Azji Południowej. Zainteresowania: filozoficzna myśl hinduska wyrażana w najstarszych indyjskich zabytkach literackich od ok. XIII p.n.e. do przełomu er. Początki myślenia abstrakcyjnego, a także dziedziczenie pojęć i obrazów w trakcie kulturowego przekazu. W badaniach stosuję interdyscyplinarną metodologię łączącą filologię z lingwistyką kognitywną. Jest autorką 4 monografii, ponad 80 artykułów naukowych i przekładów Rygwedy. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, członek … Czytaj dalej Joanna Jurewicz