Joanna Jurewicz

Prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW)

Profesor nadzwyczajny UW w Katedrze Azji Południowej.

Zainteresowania: filozoficzna myśl hinduska wyrażana w najstarszych indyjskich zabytkach literackich od ok. XIII p.n.e. do przełomu er. Początki myślenia abstrakcyjnego, a także dziedziczenie pojęć i obrazów w trakcie kulturowego przekazu. W badaniach stosuję interdyscyplinarną metodologię łączącą filologię z lingwistyką kognitywną.

Jest autorką 4 monografii, ponad 80 artykułów naukowych i przekładów Rygwedy. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, członek Academia Europaea.
Wybrane publikacje:

  • Jurewicz. J. Fire, Death and Philosophy. A History of Ancient Indian Thinking. Warszawa. 2016.
  • Jurewicz. J. Fire and Cognition in the Rgveda. Warszawa. 2010.