Katarzyna Marczewska

Jestem absolwentką licencjackich studiów kognitywistycznych na UW, interesuję się filozofią eksperymentalną i epistemologią. Moje wystąpienia konferencyjne: „Czy źli ludzie wiedzą więcej?” Epistemiczny efekt efektu ubocznego na skali dychotomicznej oraz w języku polskim (Zderzenia Poznawcze 2019) Dobrzy nie muszą wiedzieć… Trwałość epistemicznego efektu efektu ubocznego (Zlot Filozoficzny 2019)