Katarzyna Marczewska

Jestem absolwentką licencjackich studiów kognitywistycznych na UW, interesuję się filozofią eksperymentalną i epistemologią. Moje wystąpienia konferencyjne:

  • „Czy źli ludzie wiedzą więcej?” Epistemiczny efekt efektu ubocznego na skali
    dychotomicznej oraz w języku polskim (Zderzenia Poznawcze 2019)
  • Dobrzy nie muszą wiedzieć… Trwałość epistemicznego efektu efektu
    ubocznego (Zlot Filozoficzny 2019)