Maciej Kociuba

dr hab. Maciej Kociuba Zakład Filozofii Kultury Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Maciej Teodor Kociuba, doktor habilitowany, filozof.  Urodzony w 1958 r. w Lublinie. Studia filozoficzne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik  UMCS, obecnie Kierownik Zakładu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii. Główne obszary badań:  (1) Epistemologia i teoria literatury Gastona Bachelarda ; (2) Psychospołeczny fenomen przemocy opisywany przez René Girarda w perspektywie … Czytaj dalej Maciej Kociuba