Marcin Lisiecki

Pracownik Wydziału Politologii I Studiów Międzynarodowych. zainteresowania: kultura i polityka współczesnej Japonii, religie Japonii, komparatystyka mitologiczna, polityczny i kulturowy wymiar filmu. Wybrane publikacje: M. Jeziński. M. Lisiecki (red.). Azja u progu XXI wieku. Toruń. 2008. M. Lisiecki. Kokutai-no hongi w japońskim dyskursie nacjonalistycznym. Toruń. 2010. M. Lisiecki. Typologia i ideologia nacjonalizmu japońskiego. [w:] S. Stępień (red.). Ideologie, doktryny i ruchy narodowe współczesnego świata. Lublin. … Czytaj dalej Marcin Lisiecki