Marzena Fornal

Moje zainteresowania filozoficzne związane są głównie z filozofią umysłu, a w szczególności ze współczesnymi koncepcjami wyrastającymi na gruncie filozofii analitycznej, jak również kognitywistyki i szeroko pojmowanych neuronauk. W toku studiów magisterskich szczególną uwagę poświęciłam problemowi świadomości, jej statusowi ontycznemu, genezie, oraz możliwościami jej naukowego poznania. W 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniłam pracę magisterką na temat: „Problem świadomości w myśli John’a Searle’a”. W tym samym roku rozpoczęłam studia doktornanckie … Czytaj dalej Marzena Fornal