Paulina Zarębska

“W 2013 roku rozpoczęłam studia kognitywistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które zakończyłam obroną pracy z zakresu językoznawstwa kognitywnego pt. „Język perswazji w reklamie: analiza kognitywna”. W latach 2013-2015 równolegle studiowałam cyberkulturę na UMCS. W 2017 roku zakończyłam studia magisterskie z kognitywistyki obroną pracy pt. „Ciało i umysł w tańcu: ujęcie kognitywno-fenomenoloficzne”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Marek Hetmański. 23 października 2017 roku otrzymałam tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Filozofii i Socjologii … Czytaj dalej Paulina Zarębska