Paulina Zarębska

“W 2013 roku rozpoczęłam studia kognitywistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które zakończyłam obroną pracy z zakresu językoznawstwa kognitywnego pt. „Język perswazji w reklamie: analiza kognitywna”. W latach 2013-2015 równolegle studiowałam cyberkulturę na UMCS. W 2017 roku zakończyłam studia magisterskie z kognitywistyki obroną pracy pt. „Ciało i umysł w tańcu: ujęcie kognitywno-fenomenoloficzne”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Marek Hetmański. 23 października 2017 roku otrzymałam tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.
W 2018 roku rozpoczęłam stacjonarne studia doktoranckie na kierunku nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Marek Hetmański. W ramach działalności dydaktycznej prowadziłam zajęcia z psychologii ewolucyjnej.

Zainteresowania badawcze: taniec w ujęciu kognitywnym, gesty metaforyczne, poznanie ucieleśnione, językoznawstwo kognitywne”