Tomasz Komendziński

dr Tomasz Komendziński Zakład Kognitywistyki i Epistemologii Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu   Dr filozofii i kognitywista, autor kilkudziesięciu publikacji; szczególnie zainteresowany w badaniach inter i transdyscyplinarnych, badaniach dotyczących komunikacji (komunikacji jako podzielania), zaburzeń świadomości oraz neurorehabilitacji, a także podejściem 4E w odniesieniu do umysłu i poznania (embodied, extended, embeded, enacted) oraz tańcem i muzyką w perspektywie neuronaukowej, wizualizacją informacji i relacją sztuka – nauka.Absolwent  filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  … Czytaj dalej Tomasz Komendziński