wykładowca

Tomasz Komendziński

dr Tomasz Komendziński
dr Tomasz Komendziński

dr Tomasz Komendziński

Zakład Kognitywistyki i Epistemologii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Dr filozofii i kognitywista, autor kilkudziesięciu publikacji; szczególnie zainteresowany w badaniach inter i transdyscyplinarnych, badaniach dotyczących komunikacji (komunikacji jako podzielania), zaburzeń świadomości oraz neurorehabilitacji, a także podejściem 4E w odniesieniu do umysłu i poznania (embodied, extended, embeded, enacted) oraz tańcem i muzyką w perspektywie neuronaukowej, wizualizacją informacji i relacją sztuka – nauka.Absolwent  filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.  Pracownik Katedry Logiki, a później Instytutu Filozofii UMK.  Założyciel i redaktor anglojęzycznego pisma Theoria et Historia Scientiarum. An International Journal for Interdisciplinary Studies zaangażowany w organizację kognitywistyki na UMK (współautor pierwszego programu). Organizator cyklu międzynarodowych konferencji CAT: Cognitive Atumn in Torun (2006-2010).

Pracuje w Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii na Wydziale Humanistycznym, a w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na MK kieruje obszarem dotyczącym zaburzeń świadomości, badań oddechu oraz grupą zajmującą się wirtualną rzeczywistością. W Laboratorium Neurokognitywnym koordynuje obszar zaburzeń świadomości i neurorehabilitacji oraz stworzoną przez siebie grupę międzynarodową InteRDoCTor (International-Interdisciplinary Research for Disorders of Consciousness in Torun). Założyciel i współredaktor pism Theoria et Historia Scientiarum. An International Journal for Interdisciplinary Studies.
Zainteresowania:  integracja badań interdyscyplinarnych (zwłaszcza kognitywistycznych wokół roli motoryki, rytmu, czasu, świadomości  jako integrujących dla wielu modalności sensorycznych), ucieleśnione poznanie i rozszerzony umysł, komunikacja, neurofenomenologia. Ostatnio: mechanizmy kodowania predykcyjnego i ich znaczenie kliniczne.

Tomasz Komendziński – Zobaczyć niewidoczne