Tomasz Stefaniuk

Pracownik zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UMCS. Zainteresowania: historia filozofii na obszarze nowożytnej Europy, Arabii i Rosji, a także szczegółowe studia nad kulturą Islamu np. w zagadnieniu filozofii zdrowia czy w zakresie szkolnictwa lub islamskich społeczności w Europie. Popularyzator wiedzy o muzułmańskiej kulturze. Redaktor i współzałożyciel magazynu “As-Salam”. Członek rady głównej i współzałożyciel Instytutu Studiów Islamskich (ISNI) we Wrocławiu. Wybrane publikacje: Stefaniuk. T. Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu. … Czytaj dalej Tomasz Stefaniuk