Arkadiusz Białek

dr Arkadiusz Białek Zakładz Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana w Instytucie Psychologii Uniwersytet Jagielloński Jego zainteresowania naukowe dotyczą: kulturowej psychologii rozwojowej, rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie wczesnego dzieciństwa oraz współdziałania. Prowadzi badania dotyczące sposobów regulacji koordynacji interpersonalnej oraz różnych rodzajów podejmowania perspektywy (społecznej, wizualnej i epistemicznej). Jest głównym wykonawcą w dwóch projektach badawczych finansowanych ze środków NCN i dotyczących rozwoju w tych obszarach. … Czytaj dalej Arkadiusz Białek