wykładowca

Arkadiusz Białek

Arkadiusz Białek

dr Arkadiusz Białek

Zakładz Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana w Instytucie Psychologii
Uniwersytet Jagielloński

Jego zainteresowania naukowe dotyczą: kulturowej psychologii rozwojowej, rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie wczesnego dzieciństwa oraz współdziałania. Prowadzi badania dotyczące sposobów regulacji koordynacji interpersonalnej oraz różnych rodzajów podejmowania perspektywy (społecznej, wizualnej i epistemicznej). Jest głównym wykonawcą w dwóch projektach badawczych finansowanych ze środków NCN i dotyczących rozwoju w tych obszarach. W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy (Kraków: WUJ).

Najważniejsze publikacje:

  • Białek, A. Reddy, V. (w druku). Developing the BCD: Relationships, emotions and not quite being in the present. Behavioral and Brain Sciences.
  • Stępień-Nycz, M., Rostek, I., Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2017). The Polish adaptation of the Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ): Psychometric properties, age and gender differences and convergence between the questionnaire and the observational data. European Journal of Developmental Psychology. http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2017.1292906
  • Stępień-Nycz, M., Rostek, I., Byczewska-Konieczny, K., Kosno, M., Białecka-Pikul, M., Białek, A. (2015). Emotional and attentional predictors of self-regulation in early childhood. Polish Psychological Bulletin, 46, 421–432.
  • Białecka-Pikul, M., Białek, A., Stępień-Nycz, M., Karwala, M. (2014). Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego. Psychologia Rozwojowa, 19, 51-68.
  • Białek, A., Białecka-Pikul, M., Stępień-Nycz, M. (2014). The Nature of Child-Adult Interaction. From Turn-Taking to Understanding Pointing and Use of Pointing Gestures. Psychology of Language and Communication, 18, 87-105.
  • Białek, A., Filip, A. (2013). Udział gestów wskazujących w rozwoju umiejętności osiągania wspólnego odniesienie. Studia Psychologiczne, 2, 5-16.

 

Arkadiusz Białek – Dziecięce rozumienie umysłu