Paweł Frelik

dr hab. Paweł Frelik
dr hab. Paweł Frelik

dr hab. Paweł Frelik, prodf. UMCS

Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Absolwent UMCS i Washington State University (Pullman, WA, USA), stypendysta Fundacji Fulbrighta na University of California, Riverside, a wiosną 2017 – Visiting Professor of Science Fiction na Florida Atlantic University (USA). Do jego zainteresowań naukowych należą science fiction i jej kultury wizualne, gry wideo, transmedia i literatura eksperymentalna.

Autor ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członek zespołów redakcyjnych dwu najważniejszych pism naukowych poświęconych fantastyce naukowej na świecie: „Science Fiction Studies” (USA) i „Extrapolation” (USA/Wlk. Brytania) oraz „Journal of Gaming and Virtual Worlds” (Wielka Brytania); redaktor serii książkowej „New Dimensions in Science Fiction” w University of Wales Press.

W latach 2013–2014 był prezesem Science Fiction Research Association, największej i najstarszej na świecie organizacji naukowej zajmującej się badaniami nad SF i pierwszym prezesem i członkiem zarządu spoza Ameryki Północnej w ponad 40-letniej historii organizacji. Od 2014 jest wiceprezesem European Association for American Studies, liczącej ponad 5000 członków europejskiej organizacji naukowej, zaś od 2016 – „Division Head” sekcji science fiction w International Association for the Fantastic in the Arts.

 

Paweł Frelik i Radosław Bomba – Gry wideo