Dobrosław Bagiński

dr hab. Dobrosław Bagiński, prof. UPH
dr hab. Dobrosław Bagiński, prof. UPH

dr hab. Dobrosław Bagiński, prof. UPH

Realizacje w dziedzinie fotografii i filmu, uprawia rzeźbę, malarstwo, teorię sztuki, zajmuje się pracą pedagogiczną. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom w 1975. Aktywność artystyczną rozpoczął w grupie „Galeria Sztuki Aktualnej” we Wrocławiu (1972-1975), którą tworzyli również: Janusz Haka, Jolanta Marcolla, Zdzisław Sosnowski. Od l. 70. artysta podejmował działania w nurcie sztuki o tendencji konceptualizującej, które miały charakter eksperymentalny. Przedmiotem badań były zagadnienia dotyczące przekazu i struktur komunikacji w sztuce oraz próby opisania zjawisk artystycznych za pomocą obiektywnych metod. Wykorzystywał w tym celu różne środki techniczne: magnetyczny zapis dźwiękowy, sprzęt radiowy, maszynopisy, a także rozmowy i komentarze odbiorców. Powstały wówczas realizacje w zapisie fotograficznym (1972:Taśma; 1973:Pole, Raport) i filmowym (1973:Dwa ruchy, Mowa, Drzwi; 1975:Telefon). Od 1973 brał udział w programie Galerii Labirynt w Lublinie: Raport sztuki 1973,  Zamknięcie wystawy 1976,  Oferta Galerii Labirynt 1976 i 1977;  Sztuka elektryczna 1983; Zapisy 1983; Nurt intelektualny w sztuce polskiej po II wojnie światowej 1984; Sztuka w towarzystwie 1980; Valuable stone 1984. Związany z Galerią Białą w Lublinie (Sztuka-prawda-iluzja-fałsz 1985, Obiekt 1986, Sztuka-prawda-iluzja-fałsz – dzisiaj 2000, Wyobraźnia czyli zaawansowana technologia 2007). W l. 1990-1993 prezes ZPAP Okręgu Lubelskiego. Zajmuje się teorią komunikacji (publikuje wraz z P. Francuzem: W poszukiwaniu kodów wizualnych 2007) i psychologią percepcji. Udział  w  II Dniach Fotografii  (Lublin 2008). Jednocześnie od l. 80. realizuje prace w przestrzeniach sakralnych: malarstwo ścienne, rzeźba, projektowanie przestrzeni i małe formy architektury (ołtarz papieski, wnętrze kościoła św. Boboli w Lublinie, tamże w 2008 oprawa wizualna do Misterium pasyjnego i inne). Udział w wystawach m.in.: Sztuka i wiara BWA Lublin 2007. Nagrodzony medalem Papieskiej Rady Kultury (2006). Autor konkursu na projekt architektoniczny „Eksploratorium” (Lublin 2007).

 

Dobrosław Bagiński – Komunikacja wizualna – od gramatyki wizualnej do wizualnej metaforyczności