Szura Bruni

Szura Bruni Artes Liberales Uniwersytet Warszawski Praca magisterska w ramach Filozofii UW na temat transkulturowych aspektów doświadczeń mistycznych, z naciskiem na dynamikę transracjonalizmu i samotranscendencji świadomości. Szura Bruni – Transkulturowe wymiary samotranscendencji świadomości